dr Marcin Sarzyński

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Naprężenia w warstwach i strukturach epitaksjalnych (Al In Ga)N na podłożach GaN

Promotor:

prof. dr hab. Michał Leszczyński

Data nadania stopnia:

28 Czerwiec 2007