dr Filip Sala

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Modelowanie nieliniowych propagacji światła w nematycznych ciekłych kryształach

Promotor:

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

Data nadania stopnia:

20 Grudzień 2012