dr Franciszek Rakowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Metody klasycznej i kwantowo-klasycznej dynamiki molekularnej i ich zastosowania do układów biomolekularnych

Promotor:

prof. dr hab. Bogdan Lesyng

Data nadania stopnia:

24 Kwiecień 2008