dr Michał Przewłocki

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Analiza korelacji w układach dwunukleonowych emitowanych w zderzeniach ciężkich jonów

Promotor:

dr hab. Jan Pluta

Data nadania stopnia:

22 Styczeń 2004