dr Czesław Prokopowicz

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Propagacja frontów falowych generowanych przez planarne elementy optyczne

Promotor:

dr hab. Andrzej Kołodziejczyk

Data nadania stopnia:

31 Marzec 2015