dr Piotr Podziemski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Nonlinear models of the Electrical Activity of Heart Atria for Applications in Clinical Electrophsyiology

Promotor:

prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski

Specjalność:

fizyka układów złożonych

Data nadania stopnia:

22 Grudzień 2016

Recenzja dr hab. P. Suffczyńskiego

Pobierz plik (pdf, 1,87 MB)

Recenzja prof. D. Wójcika

Pobierz plik (pdf, 1,51 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 36,84 kB)