dr Makowski Piotr

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Koherencja i polaryzacja światła polichromatycznego w strukturach dwójłomnych

Promotor:

dr hab. inż. Andrzej Domański

Data nadania stopnia:

27 Czerwiec 2013