dr Monika Pietrzyk

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Modelowanie propagacji pikosekundowych impulsów świetlnych w planarnych, nieliniowych falowodach dielektrycznych typu Kerra

Promotor:

dr hab. Jerzy Jasiński

Data nadania stopnia:

4 Październik 2001