dr Tomasz Pietrzak

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Nowe nanomateriały oparte na szkłach wanadanowo-fosforanowych i żelazowo-fosforanowych

Promotor:

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

Data nadania stopnia:

27 Wrzesień 2012