dr Krzysztof Petelczyc

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Elementy optyczne zwiększające głębię ostrości widzenia

Promotor:

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk

Data nadania stopnia:

24 Marzec 2011