dr Marek Pawłowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Badanie metodą luminescencji procesów elektronowych w ogniwach słonecznych z absorberem Cu(In, Ga)Se2

Promotor:

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

Data nadania stopnia:

19 Grudzień 2013