dr Paweł Kuklik

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Dynamika fal spiralnych w przedsionku serca jako niejednorodnym ośrodku aktywnym

Promotor:

prof. dr hab. Jan Jacek Żebrowski

Data nadania stopnia:

24 Kwiecień 2008