dr Piotr Komorowski

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Electro-Topological Analysis and Diagnostics of the superconducting Magnet Systems of the Large Hadron Collider

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Sukiennicki

Data nadania stopnia:

29 Czerwiec 2000