dr Tobiasz Czopowicz

Tytuł rozprawy / osiągnięcia naukowego:

Transverse momentum fluctuations in proton-proton and beryllium-beryllium interactions at the SPS energies

Promotor:

dr hab. Katarzyna Grebieszkow

Specjalność:

fizyka jądrowa

Data nadania stopnia:

17 Maj 2018

Recenzja dr hab. K. Piaseckiego

Pobierz plik (pdf, 4,71 MB)

Recenzja prof. I. Grabowskiej-Bold

Pobierz plik (pdf, 3,75 MB)

Streszczenie rozprawy

Pobierz plik (pdf, 109,99 kB)