Cztery nowe granty Narodowego Centrum Nauki na naszym Wydziale!

Podsumowanie wyników konkursów OPUS 22 i SONATA 17. (Źródło: NCN)

Narodowe Centrum Nauki (NCN) rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS oraz SONATA. Naukowcy z naszego Wydziału zdobyli finansowanie 4 nowych projektów.

W ramach 22 edycji konkursu OPUS realizowane będą następujące projekty:

  1. prof. Piotr Magierski, projekt pt.  "Niskoenergetyczne zderzenia z udziałem jąder ciężkich w zależnej od czasu teorii funkcjonału gęstości"
  2. prof. Jerzy Antonowicz, projekt pt. "Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali"

Z kolei w ramach 17 edycji konkursu SONATA doceniono następujące projekty:

  1. dr inż. Marcin Patecki, projekt pt. "Studium wykonalności i weryfikacja eksperymentalna układu do separacji halo wiązki w LHC przy użyciu zakrzywionych kryształów na potrzeby programu zderzeń ze stacjonarną tarczą w eksperymencie ALICE"
  2. dr inż. Łukasz Graczykowski, projekt pt. "Czy masa i zapach mają znaczenie? Badania eksperymentalne mające na celu lepsze zrozumienie mechanizmu produkcji hadronów przy użyciu korelacji kątowych w eksperymencie ALICE na LHC"

Współczynnik sukcesu w konkursie OPUS 22 wyniósł 19%, zaś w konkursie SONATA 17 był on na poziomie 21%.

Więcej informacji o wynikach konkursów na stronie NCN:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-05-23-wyniki-opus22-sonata17

Serdecznie gratulujemy laureatom!