Artykuł ekspercki "point of view" prof. P. Magierskiego w czasopiśmie APS

W internetowym wydaniu Physics pojawił się artykuł "Point of view", którego autorem jest prof. Piotr Magierski z naszego Wydziału. Artykuł zatytułowany jest "Najmniejszy obwód nadciekły w naturze".

Jądrowe złącze Josephsona.

 Efekt Josephsona jest zjawiskiem kwantowym występującym w nadprzewodnikach. Polega na spontanicznym przepływie prądu na skutek tunelowania pomiędzy dwoma nadprzewodnikami przedzielonymi cienką warstwą izolatora. Przepływ prądu wymuszany jest przez różnicę faz funkcji falowych opisujących nadprzewodzące elektrony po obu stronach izolatora. Taki układ nosi nazwę złącza Josephsona. Zjawisko występuje w metalach, a także w ultrazimnych gazach atomowych. Ostatnie eksperymenty, w których zderzano jądra atomowe Niklu-60 i Cyny-116 pokazały, że złącze Josephsona tworzy się na ułamek sekundy w trakcie zderzenia. Obserwacja widma emitowanych kwantów gamma zgadza się z przewidywaniami teoretycznymi zakładającym powstanie złącza pomiędzy zderzającymi się jądrami. https://physics.aps.org/articles/v14/27