Odbiór Decyzji o przyjęciu – studenci II stopnia przyjęci od semestru letniego

Zapraszamy studentów II stopnia po odbiór Decyzji o przyjęciu na studia do dnia 04.03.2022.

Przypominamy o konieczności akceptacji Ślubowania w systemie USOS.