Fizyka Nowotworu

Nowotwór to obiekt badań wykraczający poza medycynę — to zagadnienie interdyscyplinarne, którym zajmują się także fizycy i matematycy. Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów możliwe było powstanie nowej, szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest fizyka nowotworu.

Prelegentami seminarium Fizyka nowotworu będą fizycy, matematycy, radiobiolodzy, a także przedstawiciele pozostałych nauk podstawowych i klinicznych, zajmujący się zagadnieniami związanymi z nowotworami, w tym procesami kancerogenezy, rozwoju nowotworów oraz terapii nowotworowej.

Seminaria będą się odbywały co miesiąc w czwartek.

Cykl przygotował zespół Zakładu Fizyki Układów Złożonych: dr hab. inż. Krzysztof W. Fornalski, dr hab. inż. Teodor Buchner, prof. PW, mgr inż. Julianna Krasowska.

Kontakt: Cancer.Physics@fizyka.pw.edu.pl

Seminarium #8

 • 21 marca, s. 111 / online via MS Teams
 • prelegent: prof. Urszula Foryś
 • temat: Czy możliwe jest skuteczniejsze leczenie? Spojrzenie z perspektywy teorii sterowania

Seminarium #7

 • 14 grudnia, Audytorium Gmachu Fizyki / online via MS Teams
 • prelegent: dr hab. inż. Krzysztof Fornalski
 • temat: Proces nowotworzenia jako przejście fazowe – model Avramiego-Dobrzyńskiego

Seminarium #6

 • 19 października, sala 111 Gmachu Fizyki / online via MS Teams
 • prelegent: dr hab. inż. Teodor Buchner
 • temat: Bioelektryczne aspekty rozwoju nowotworu

Seminarium #5

 • 15 czerwca, sala 111 Gmachu Fizyki / online via MS Teams
 • prelegent: prof. dr hab. Marcin Kruszewski
 • temat: Dziesięć filarów nowotworzenia, czyli o tym, co musi się stać, żeby zdrowa komórka stała się nowotworowa

Seminarium #4

 • 18 maja, sala 111 Gmachu Fizyki / online via MS Teams
 • prelegent: dr hab. Jan Poleszczuk, profesor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • temat: Modelowanie wpływu poziomu pH w mikrośrodowisku guza na skuteczność terapii przeciwnowotworowych

Seminarium #3

 • 20 kwietnia, sala 111 Gmachu Fizyki / online via MS Teams
 • prelegent: prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak
 • temat: Kancerogeneza, czyli jak powstają nowotwory

Seminarium #2

 • 23 marca, sala 111 Gmachu Fizyki / online via MS Teams
 • prelegent: prof. Dariusz Plewczyński, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • temat: Badanie wieloskalowej separacji faz przy użyciu wybuchowej perkolacji z rozdzielczością pętli pojedynczej chromatyny

Seminarium #1

 • 25 stycznia, sala 111 Gmachu Fizyki / online via MS Teams 
 • prelegent: dr inż. Łukasz Fura z Zakładu Ultradźwięków, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN