Fizyka nowotworu — kancerogeneza

Zdjęcie przedstawiające komórki rakowe

Ductal Carcinoma, fot. unsplash / National Cancer Institute

Przed nami trzecie seminarium z serii przygotowanej przez zespół z Zakładu Fizyki Układów Złożonych. Czwartkową prelekcją pt. „Kancerogeneza, czyli jak powstają nowotwory” wygłosi prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak, były wieloletni kierownik Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiacyjnej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Spotykamy się 20 kwietnia o 14.15 w sali 111 Gmachu Fizyki.

Streszczenie najbliższej prelekcji

Po przedstawieniu faktów epidemiologicznych i obowiązującej terminologii, omówiony zostanie proces powstawania nowotworów, charakterystyczne cechy komórek nowotworowych oraz dwuznaczna rola układu immunologicznego w tym procesie. Na zakończenie, skrótowo podane zostaną dane doświadczalne i epidemiologiczne świadczące o hamowaniu kancerogenezy przez niskie dawki promieniowania jonizującego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych interdyscyplinarnym podejściem do zagadnienia nowotworów. Seminarium będzie można obejrzeć również na platformie MS Teams.