Fizyka nowotworu — nowe seminarium naukowe

Acute myelocytic leukaemia

fot. Unsplash / National Cancer Institute

Nowotwór to obiekt badań wykraczający poza medycynę — to zagadnienie interdyscyplinarne, którym zajmują się także fizycy i matematycy. Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów możliwe było powstanie dziedziny, jaką jest fizyka nowotworu. Zapraszamy na seminarium z nowego cyklu poświęconego temu zagadnieniu. Pierwsze spotkanie już 25 stycznia.

Prelegentami seminarium Fizyka nowotworu będą fizycy, matematycy, radiobiolodzy, a także przedstawiciele pozostałych nauk podstawowych i klinicznych, zajmujący się zagadnieniami związanymi z nowotworami, w tym procesami kancerogenezy, rozwoju nowotworów oraz terapii nowotworowej

Podczas pierwszego spotkania o ultradźwiękowych metodach diagnostycznych i terapeutycznych chorób nowotworowych opowie dr inż. Łukasz Fura z Zakładu Ultradźwięków Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

"

Ultradźwięki od kilkudziesięciu lat są powszechnie używane w medycynie, zarówno do diagnostyki chorób, jak i do celów terapeutycznych. W swoim podstawowym zastosowaniu pozwalają na obrazowanie tkanek wewnętrznych poprzez rejestrację różnic sprężystości i gęstości między tkankami. Dodatkowo ultradźwięki umożliwiają obrazowanie elastyczności, jak i ukrwienia danej tkanki. Część nowotworów charakteryzuje się różną wartością wspomnianych parametrów, co widoczne jest na obrazach ultrasonograficznych, a wykorzystywane przez lekarzy np. podczas stawiania diagnozy. Oprócz metod diagnostycznych istnieje także osobna gałąź ultradźwięków terapeutycznych, które stosuje się do leczenia niektórych chorób nowotworowych w sposób zarówno radykalny i bezpośredni, jak np. ablacja tkanki, jak i pośredni z zastosowaniem leków aktywowanych ultradźwiękami bądź hipertermią lokalnie wytworzoną w małej objętości tkanki przez fale akustyczne o wysokiej częstotliwości.

"

Wszystkich zainteresowanych tematem seminarium zapraszamy 25 stycznia (środa) o 14.15 do sali 111 w Gmachu Fizyki.

Będzie również możliwość połączenia się przez MS Teams — link do spotkania.

Cykl przygotował zespół Zakładu Fizyki Układów Złożonych: dr inż. Krzysztof W. Fornalski, dr hab. inż. Teodor Buchner, mgr inż. Julianna Krasowska.

Kontakt: Cancer.Physics@fizyka.pw.edu.pl