Project no. 2018/02/X/ST7/02831

Badanie możliwości zastosowania fotodetektorów półprzewodnikowych w dozymetrii wykorzystującej dozymetry termoluminescencyjne (TLD).

Project leader: Sobotka Piotr

Project value: 049 500 PLN

Grant source: Projekty finansowane przez NCN - MINIATURA

Lead time: 16/03/2019 - 15/03/2020