Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodniczący Rady

mgr inż. Jakub Sitek

Delegat do Rady Doktorantów Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Paulina Kruk-Fura

Delegat do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Fizyczne

mgr inż. Joanna Starobrat

Delegat do Komisji ds. Kształcenia oraz administrator strony internetowej

mgr inż. Wojciech Kubiński