Kierownictwo studiów doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich

 

Wydziałowa Komisja Doktorancka 

Maciej Sypek

Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

mgr inż. Diana Pawłowska

mgr inż. Robert Paluch

mgr inż. Agata Jarocka

mgr inż. Iga Ostromęcka