Prace inżynierskie na kierunku Fizyka Techniczna

Skład komisji egzaminu dyplomowego:

Specjalność Fizyka komputerowa:

Specjalność Fizyka medyczna:

Specjalność Materiały i nanostruktury:

Specjalność Optoelektronika: