Zasady bezpłatnej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia i NFZ

Przedstawiamy informację od przychodni CENTERMED:

W związku z licznymi zapytaniami ze strony pacjentów/studentów PW i codzienną obserwacją ich wiedzy na temat zasad korzystania z opieki medycznej w ramach posiadanego statusu ubezpieczenia i zasad finansowania usług w ramach NFZ przekazujemy materiały informacyjne w tym zakresie. Szczególnie w czasach stanu epidemii, kiedy może być problem z dostępem do lekarza   i uzyskaniem rzetelnej informacji   wiedza taka może być pomocna zarówno dla studentów krajowych jak i obcojęzycznych. Zapraszamy do korzystania z infolinii i dalszej tradycyjnej ścieżki pomocy medycznej w przychodniach akademickich CenterMed Warszawa na terenie Politechniki Warszawskiej. Gwarantujemy szybką i sprawną pomoc medyczną   z wykorzystaniem wszelkich dostępnych na dziś rozwiązań informatycznych.

STUDENCI_-_ZASADY_LECZENIA_NFZ (.pdf, 09.03.2021)