Zajęcia z jęz. angielskiego dla studentów II i IV semestru

Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć na wydziale Fizyki:
mgr Agnieszka Pisarek, adres e-mail: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl

 

II semestr

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w środy w godz. 8.30-10.00 i czwartki w godz. 14.15-15.45.

Studenci zostają zarejestrowani do właściwych grup w USOS przez SJO PW. Przydział do grup będzie widoczny w systemie 24.02.2021.

Studenci, którzy nie napisali jeszcze testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego, proszeni są o kontakt mailowy z koordynatorem wydziału: agnieszka.pisarek@pw.edu.pl.

Osoby, które uzyskały na teście poniżej 45 pkt zapisują się do grupy M6/7 (niestety z powodu niskiej liczebności taka grupa nie powstała na wydziale).

 

IV semestr

Zajęcia z języka angielskiego będą odbywać się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki w godz. 8.30-10.00 i w piątki w godz. 8.30-10.00.

Student samodzielnie rejestruje się na zajęcia w USOSweb między 19.02.2021 a 26.02.2021 (wg tabeli poniżej).

 

Semestr zimowy 2020/2021 Semestr letni 2020/2021 Kod USOS Nr grupy
grupa M8/9 mgr K.Kaliszewska grupa M10*/11* mgr K.Kaliszewska  6420-GGH60-0SA-0008            7