Stypendium im. inż. Mieczysława Króla

Do dnia 24.06.2022 można składać wnioski o przyznanie stypendium im. inż. M. Króla na rok akademicki 2022/2023.

Potwierdzone wnioski należy składać w pokoju 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) lub przesłać z adresu w domenie PW na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl

Wnioski i Regulamin stypendium są dostępne na stronie Biura Kanclerza w zakładce „Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego ”.

Przypominamy, że tegoroczni stypendyści są zobowiązani do złożenia krótkiego sprawozdania w języku angielskim do dnia 31.05.2022 r. o sposobie wykorzystania przyznanego stypendium oraz wpływie tej pomocy na warunki i wyniki studiowania.