Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2020/2021

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 05.03.2021.

Wnioski o stypendium Rektora można złożyć jedynie w nieprzekraczalnym terminie do 05.03.2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o przyznanie zapomogi należy składać wyłącznie przez USOSweb.

Pozostałe wnioski wraz z dokumentami należy składać na portierni Wydziału w skrzynce "STYPENDIA".

Wzory wniosków oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich:

Stypendia z Funduszu Stypendialnego / Stypendia / Strona główna - Biuro Spraw Studenckich PW 

Średnią ocen ważoną do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce należy obliczyć na podstawie ocen uzyskanych w czasie dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

Przypominamy, że konieczne jest podpisanie ślubowania i odbiór Decyzji o przyjęciu na studia.