Rekrutacja na studia II stopnia - dokumenty

Przypominamy, że absolwenci studiów I stopnia Politechniki Warszawskiej składają następujące dokumenty rekrutacyjne:

  • podanie na jaki kierunek i jaką specjalność kandydat chce zostać przyjęty;
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
  • aktualny życiorys (CV);
  • 2 zdjęcia wykonane wg zasad jak do dowodu osobistego (35x45 mm).

 Kandydaci, absolwenci studiów I stopnia spoza PW muszą dodatkowo dostarczyć kserokopię dyplomu i suplementu. 

Po przyjęciu na studia, w późniejszym terminie, będzie konieczność dostarczenia oryginałów ww. dokumentów.