Przedmioty obieralne

Następujące przedmioty obieralne nie zostały uruchomione w semestrze letnim 2020/2021:

Obliczenia inżynierskie: wprowadzenie do metody elementów skończonych.

Biofizyka radiacyjna

Kryptografia i bezpieczeństwo informacji dla fizyków

Metody Monte Carlo w radiacyjnej fizyce medycznej

Zastosowanie pakietu R w statystyce medycznej

Inwentyka