Program praktyk letnich w GSI w 2022 roku

Międzynarodowy Letni Program Studencki GSI-FAIR oraz HGS-HIRe

W miesiącach letnich 2022 GSI-FAIR i HGS-HIRe organizują Międzynarodowy Letni Program Studencki, który jest oferowany ograniczonej liczbie studentów fizyki lub pokrewnych dyscyplin nauk przyrodniczych z Europy lub krajów partnerskich GSI-FAIR.

GSI, niemieckie centrum badawcze fizyki ciężkich jonów, jest jednym z wiodących na świecie laboratoriów akceleratorowych do badań podstawowych z przyspieszonymi jonami. We współpracy z międzynarodową społecznością naukową istniejący kompleks akceleratorowy zostanie znacznie rozbudowany o nowy Ośrodek Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR). Centrum zapewnia unikalne możliwości badawcze w dziedzinie fizyki hadronowej i jądrowej, astrofizyki jądrowej, fizyki atomowej, laserowej i plazmowej, materiałoznawstwa i biofizyki z zastosowaniami w leczeniu raka, nowych rozwoju akceleratorów i bezpieczeństwa radiologicznego. Szczegółowe informacje o ośrodku badawczym można znaleźć tutaj:

https://hgs-hire.de/summer-program/?fbclid=IwAR1hFpXEycfbV0CjRyAuHf-iDbMALmZs2otQzSqo8PK4csjGko-mn4f7Zw4

Międzynarodowy Letni Program Studencki organizowany jest pod przewodnictwem GSI Helmholtzzentrum w ścisłej współpracy z HGS-HIRe - Programem Absolwentów GSI-FAIR wraz z partnerskimi uczelniami.

Więcej szczegółowych informacji udzieli prof. Hanna Zbroszczyk.