Pomoc materialna na rok akademicki 2022/2023

Na stronie Biura Kanclerza PW dostępny jest Regulamin Świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2022/2023 oraz aktualne wnioski

Stypendia z Funduszu Stypendialnego / Stypendia / Strona główna - Biuro Kanclerza PW

Szczegóły ogłoszenia w zakładce strony Wydziału Fizyki - Studia-Stypendia