Podania ePW w USOSweb

Informujemy, że w USOSweb została uruchomiona możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o statusie studenta. Należy wejść w zakładkę: Dla studentów – Podania ePW i wybrać „wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu”.