Odwołany wykład z "Podstaw fotoniki" w dniu 31.03.2023

Informujemy, że w dniu 31.03.2023 wykład z przedmiotu „Podstawy fizyki” prowadzony przesz prof. dra hab. inż. Mirosława Karpierza został odwołany.