Informacje dla studentów 1 semestru pierwszego stopnia – zapisy na przedmioty humanistyczne - legitymacje

1. W systemie USOS zostały uruchomione zapisy na przedmiot humanistyczny, który jest w programie studiów pierwszego semestru. Do wyboru są dwa przedmioty:

„Cyberprzestępczość” i „Sztuka myślenia i uczenia się”. 

2. W systemie USOS zostały naliczone opłaty za wydanie legitymacji studenckiej w kwocie 22 zł. Opłatę należy uiścić na nr konta bankowego widoczny w systemie USOS. Wydrukowane zostaną tylko legitymacje opłacone. 

Legitymacje będą wydawane w dniu inauguracji 2 października (tylko opłacone i wydrukowane).

3. Przypominamy o konieczności dostarczenia Zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na Wydziale Fizyki.

Legitymacje będą wydane osobom, które dostarczyły ww. Zaświadczenie.