Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w załącznikach przesyła:

  • harmonogram zapisów w systemie usos na programowe zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/21.
  • regulamin organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Politechnice Warszawskiej
  • informacja dot. zwolnień lekarskich /długoterminowe zwolnienia lekarskie (semestr lub rok akademicki) nie zaliczają przedmiotu WF/

    Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.swfis.pw.edu.pl.