Uczelniany Rzecznik Zaufania

dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (WAiNS)

 jolanta.grzenkowicz@pw.edu.pl