Doktorancki Rzecznik Zaufania

dr inż. Sławomir Łapiński (GiK) 

 rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl