Stanowisko magistrant oraz doktorant w projekcie IDUB PW LAB-TECH of Excellence

Stanowisko magistrant oraz doktorant w projekcie IDUB PW LAB-TECH of Excellence pt. “Nowe podejście do modelowania komputerowego procesów obecnych na interfejsach stałych elektrolitów.”

Wymagania:

- na stanowisko magistranta wymagane jest ukończenie czwartego roku studiów fizyki, chemii, matematyki lub nauk komputerowych; na stanowisko doktoranta wymagane jest ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku fizyki, chemii, matematyki lub nauk komputerowych.

- wewnętrzna motywacja to prowadzenia badań naukowych, ciekawość, kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, chęć do uczenia się i zdobywania nowych kwalifikacji, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

- umiejętność programowania (najlepiej Python), znajomość mechaniki teoretycznej, mechaniki kwantowej, termodynamiki (w tym statystycznej), fizyki ciała stałego i analizy danych

- posługiwanie się językiem angielskim, umiejętność pisanie tekstów naukowych i prezentacji wyników

- dużym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu modelowania komputerowego.

 

Opis zadań:

W tym projekcie, będziemy badać procesy obecne na interfejsie między elektrolitami (jak na przykład w granicy ziaren), elektrolitem a elektrodą, elektrolitem a powietrzem oraz jak te procesy mogą być modulowane poprzez obecność domieszek. W tym celu wykorzystamy nowo opracowaną czwartą wersję platformy RuNNer, umożliwiającej wytrenowanie potencjału realizowanego jako sieć neuronowa i stworzonego w oparciu a dane z symulacji kwantowo-mechanicznych. Następnie, wytworzony potencjał zostanie użyty to modelowania struktur znacznie większych, przekraczając wielokrotnie limity metod opartych o symulację z pierwszej przyczyny. Do zadań grupy badawczej należeć będzie:

- stworzenie konfiguracji startowych dla wybranych materiałów

- określenie optymalnych parametrów symulacji ab initio

- stworzenie biblioteki danych ab initio zawierających trajektorie jonów oraz siły na nie działające.

- wytrenowanie potencjału w oparciu o pozyskaną bibliotekę i następnie modelowanie interfejsów

- analiza danych i przygotowanie publikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie magistranta na rok z wynagrodzeniem 2000 zł miesięcznie brutto.

- zatrudnienie doktoranta na trzy lata z wynagrodzeniem 2000 zł miesięcznie brutto ponad standardowe stypendium.

- co najmniej jeden tygodniowy wyjazd na uniwersytet w Getyndze w celu powiększenia kompetencji z zakresu obsługi pakietu RuNNer.

- udział w konferencjach naukowych

 

Dodatkowe informacje:

Zgłaszanie podań drogą elektroniczną na adres dr. inż. Marcina Kryńskiego (marcin.krynski@pw.edu.pl) do 31 sierpnia 2022. Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza PW. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej lub zdalnie.

 

Wymagane dokumenty:

- naukowe CV

- list motywacyjny (maksymalnie jedna strona)

- dyplom ukończenia studiów magisterskich w przypadku aplikacji na stanowisko doktoranta

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych