Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na objęcie stanowiska post-doc

Informacja o wyniku konkursu na objęcie stanowiska post-doc w ramach projektu badawczego NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480).

21 października 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs na objęcie stanowiska post-doc w projekcie badawczym NCN „Ultraszybkie topnienie i krystalizacja metali” (projekt nr. 2021/43/B/ST5/02480) realizowanym przez Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki oraz Instytut Fizyki Polskiej  Akademii Nauk, działających w ramach konsorcjum naukowego, kierowanego przez dr. hab. inż. Jerzego Antonowicza z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Komisja stypendialna, działając zgodnie z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, zdecydowała o przyjęciu na stanowisko post-doc pana dr. Salmana Ali Kahn’a.

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.