Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów na objęcie stanowisk doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN ALPHORN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli” kierowanego przez prof. dr hab. Janusza Hołysta

W dniu 30 grudnia 2021 roku rozstrzygnięty został konkurs na objęcie stanowiska doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN pt. „Spolaryzowane relacje i równowaga strukturalna w układach złożonych: od danych do modeli”, realizowanego przez ETH Zürich i Politechnikę Warszawską, Wydział Fizyki, działających w ramach międzynarodowego konsorcjum naukowego.
Na stanowisko doktoranta stypendysty został przyjęty:
– Krishnadas M – magister fizyki z uniwersytetu Mahatma Gandhi, Kerala, Indie
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się u Kierownika Projektu. Od decyzji komisji stypendialnej nie przysługuje odwołanie.