Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (post-doc) w projekcie NCN OPUS

Stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc) w projekcie NCN OPUS pt. „Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu” kierowanym przez dr hab. inż. Wojciecha Wróbla.

Wymagania:

 • Wykazane publikacjami doświadczenie badawcze :
 • doktorat z fizyki, chemii lub inżynierii materiałowej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem umowy
 • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań za pomocą różnych technik instrumentalnych w tym spektroskopia impedancyjna i dyfrakcja rentgenowska
 • motywacja do pracy naukowej i umiejętność pracy w grupie
 • doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • dodatkowym atutem będzie również doświadczenie w analizie wyników za pomocą samodzielnie przygotowanych programów w MathLab
  • wytwarzanie ceramicznych przewodników jonowych różnymi metodami w tym reakcji w ciele stałym, metodą współstrącania, itp.
  • charakteryzacja ceramicznych przewodników jonowych przy pomocy technik dyfrakcyjnych (rentgenowska oraz neutronowa), spektroskopia impedancyjna i analiza terminczna
  • analiza wyników dyfrakcyjnych metodą Rietvelda

 

Opis zadań

Zadania realizowane w ramach projektu NCN OPUS „Zmiany koncentracji defektów w obszarze przejścia fazowego w przewodnikach jonów tlenu opartych na tlenku bizmutu” kierowanym przez dr hab. inż. Wojciecha Wróbla koncentrować będą się na poszukiwaniu korelacji między zmianami struktury oraz właściwości elektrycznych ceramicznych przewodników jonowych zawierających tlenek bizmutu. Podstawowym zadaniem postdoca będzie badanie właściwości strukturalnych i elektrycznych w atmosferach pomiarowych o różnym ciśnieniu parcjalnym tlenu, w tym:

 • Otrzymywanie próbek pomiarowych;
 • Wykonywanie pomiarów struktury oraz przewodnictwa jonowego w różnych atmosferach pomiarowych;
 • Modyfikacja istniejących układów pomiarowych;
 • Analiza uzyskanych wyników i przygotowywanie na ich podstawie raportów/tekstów publikacji naukowych

 

Warunki zatrudnienia

 • Pełny wymiar czasu pracy
 • Zatrudnienie na 1 rok z możliwością przedłużenia na 18 miesięcy
 • Około 8300 zł miesięcznie brutto (koszt pracodawcy 10 000 PLN)
 • Możliwość uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych

Dodatkowe informacje

Zgłaszanie podań drogą elektroniczną na adres dr hab. inż. Wojciecha Wróbla (wojciech.wrobel@pw.edu.pl) do 10 czerwca 2022

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, z użyciem Skype lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • naukowy CV, z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, w tym publikacji oraz wskazaniem kompetencji do pracy laboratoryjnej
 • dyplom doktorski (lub potwierdzenie nadania stopnia doktora)
 • dane kontaktowe do 2 pracowników naukowych, którzy mogą rekomendować kandydata
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych