Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Oznaczenia:  - pracownicy na studiach doktoranckich,  - pracownicy emerytowani

dr hab. Leszek Adamowicz

p. 103 GF  22 234 5471

dr inż. Joanna Aftyka

dr hab inż. Jerzy Antonowicz, prof. uczelni

p. 12B GF  22 234 5839, 8214

dr Elżbieta Auguściuk

p. 123 GF  22 234 5448

prof. dr hab. Rajmund Bacewicz

p. 132A GF  22 234 1556

dr inż. Waldemar Bajdecki

p. 223A GF  22 234 7544

dr inż. Jan Bolek

dr hab inż. Teodor Buchner, prof. uczelni

p. 6 GF  22 234 7958

dr inż. Daniel Budaszewski

p. 8A GF  22 234 5182

dr inż. Anna Chmiel

22 234 7268

dr inż. Miłosz Chychłowski

p. 8A, 118 GF  22 234 5182, 7262

dr inż. Karolina Czerniak-Łosiewicz

p. 127c GF  22 234 7546

dr inż. Aniela Czudek

p. 325, Gmach Mechatroniki  22 234 8625

prof. dr hab. inż. Andrzej Domański

dr inż. Izabela Ducin

310 (Centralne Laboratorium Fizyki), Gmach Fizyki  22 234 7376; 5836

dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni

p. 132B GF  22 234 1554

dr Wanda Dudek

dr Anna Dużyńska

p. 127 GF  22 234 7494

dr inż. Monika Dynarowska

p. 711 Gmach Mechatroniki  22 234 8216

dr inż. Przemysław Dzięgielewski

p. 326 Gmach Mechatroniki  22 234 8231

dr Wanda Ejchart

dr inż. Sławomir Ertman

p. 8A GF  22 234 5182

dr Jerzy Filipowicz

dr hab. inż. Krzysztof Fornalski

p. 6 GF 

dr hab inż. Agata Fronczak, prof. uczelni

p. 101 GF  22 234 7268

dr hab inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni

p. 6 GF  22 234 7958

dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

p. 137 GF, p. 714, 726 Gmach Mechatroniki   22 234 8212, 8539

dr inż. Arkadiusz Gertych

p. 127 GF  22 234 7546

dr hab. Wojciech Gębicki

p. 103 GF 

dr hab. Jacek Gosk

p. 127C GF  22 234 7343

dr inż. Piotr Górski

dr Jan Grabski

dr hab. inż. Łukasz Graczykowski

p. 117D GF  22 234 7343

dr inż. Tomasz Gradowski

p. 6 GF  22 234 7958

prof. dr hab. Katarzyna Grebieszkow

p. 226A GF 

dr inż. Irena Gronowska

p. 713 Gmach Mechatroniki  22 234 8337

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

p. 530 Gmach Matematyki  22 234 7133

prof. dr hab. Małgorzata Igalson

p. 325 Gmach Mechatroniki  22 234 8625

dr inż. Małgorzata Janik

p. 117D GF  22 234 7343

dr hab. Jerzy Jasiński

p. 310 GF  22 234 5836

dr inż. Cezariusz Jastrzębski

p. 140 GF  22 234 5230

dr inż. Paweł Jung

22 234 7277

dr inż. Karol Kakarenko

p. 1.06 Gmach CZIiTT, p. 310 GF  22 234 5836

dr inż. Anna Kalbarczyk

324 GM  22 234 8231

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

p. 301 GF  22 234 5166, 7277

dr hab inż. Daniel Kikoła, prof. uczelni

p. 117B GF  22 234 5851

prof. dr hab. inż. Adam Kisiel

p. 117C GF  22 234 7375

dr inż. Bartłomiej Klus

p. 301 GF  22 234 7277

prof. dr hab. Jerzy Kociński

prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk

p. 135B GF  22 234 7977

dr inż. Joanna Korec-Kosturek

dr hab Georgui Kornakov, prof. uczelni

p. 117 GF  22 234 7343

prof. dr hab. inż. Robert Kosiński

dr Jerzy Kosiuczenko

dr Elżbieta Kotlicka

dr inż. Adam Kowalczyk

p. 310 GF  22 234 5836

dr hab inż. Anna Kozanecka-Szmigiel, prof. uczelni

p. 140 GF  22 234 5230

dr hab. Marian Kozielski

dr hab. inż. Andrzej Krawiecki

p. 6 GF  22 234 7268

prof. dr hab. Franciszek Krok

p. 137 GF, p. 320, 333 Gmach Mechatroniki  22 234 5350, 8405, 8463

dr inż. Paulina Kruk-Fura

dr inż. Marcin Kryński

mgr inż. Andrzej Kubiaczyk

dr inż. Michał Kwaśny

p. 301 GF  22 234 7277

dr inż. Konrad Kwatek

p. 708 Gmach Mechatroniki  22 234 8561

dr hab. inż. Urszula Anna Laudyn

p. 12A, 301 GF  22 234 5166, 7277

dr hab Piotr Lesiak, prof. uczelni

p. 8, 118, 301 GF  22 234 5182, 7262

dr inż. Marzena Leszczyńska-Redek

p. 333 Gmach Mechatroniki,  22 234 8405

dr Anna Łapińska

p. 127c GF  22 234 7546

dr inż. Marek Maciaszek

p. 326 Gmach Mechatroniki  22 234 8231

dr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska

p. 226A GF 

prof. dr hab. inż. Piotr Magierski

p. 226B GF  22 234 5439

dr inż. Marcin Małys

p. 711, 333 Gmach Mechatroniki,   22 234 8213, 8216

dr hab inż. Michał Marzantowicz, prof. uczelni

p. 333 Gmach Mechatroniki  22 234 8213

dr inż. Przemysław Michalski

p. 324 Gmach Mechatroniki  22 234 8231

dr inż. Maciej Mrowiński

p. 6 GF  22 234 7958

prof. dr hab. Jan Nowiński

dr inż. Piotr Ogrodnik

p. 103 GF  22 234 5471

dr inż. Janusz Oleniacz

p. 224 GF  22 234 7652

dr inż. Kamil Orzechowski

p. 123 GF  22 234 5448

dr inż. Robert Paluch

p. 528 Gmach Matematyki  22 234 1535

dr inż. Piotr Panecki

dr Iwona Pasternak

p. 127 GF  22 234 7170

dr inż. Marcin Patecki

dr Tomasz Pawlak

dr inż. Diana Pawłowska - Szymańska

117b GF  22 234 5851

dr inż. Marek Pawłowski

p. 4 GF  22 234 5838

dr inż. Krzysztof Petelczyc

p. 1.06 Gmach CZIiTT 

dr inż. Monika Petelczyc

p. 6 GF  22 234 7958

dr Daniel Pęcak

p. 226B GF  22 234 5439

dr hab Krystyna Pękała, prof. uczelni

dr hab inż. Tomasz Pietrzak, prof. uczelni

p. 726 Gmach Mechatroniki  22 234 8674

mgr inż. Jacek Piłka

prof. dr hab. Jan Pluta

dr Narendra Rathod

117B, Gmach Fizyki  22 234 5851

dr inż. Aleksander Rostocki

dr hab inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni

p. 123 GF Dyżury w Dziekanacie (p. 130): — wtorki 9.00-11.00 — czwartki 10.00-12.00  22 234 5448

dr inż. Filip Sala

p. 301 GF 

dr inż. Marzena Sala-Tefelska

p. 8A GF  22 234 5182

dr inż. Magdalena Seroczyńska

p. 140 GF  22 234 5230

dr hab. Ryszard Siegoczyński

dr hab inż. Agnieszka Siemion, prof. uczelni

22 234 5836

dr inż. Julian Sienkiewicz

p. 529 Gmach Matematyki  22 234 5808

dr hab. Marek Sierakowski

dr inż. Jakub Sitek

p. 127 GF  22 234 7546

dr inż. Grzegorz Siudem

22 234 7268

dr inż. Marcin Słodkowski

p. 226A GF 

prof. dr hab. Bronisław Słowiński

dr inż. Artur Sobczyk

p. 310 GF  22 234 5836

dr inż. Piotr Sobotka

p. 118 GF  22 234 7262

dr hab. inż. Włodzimierz Strupiński

dr inż. Michał Struzik

p. 324 Gmach Mechatroniki  22 234 8231

dr Jan Strzeszewski

dr inż. Krzysztof Suchecki

p. 528 Gmach Matematyki  22 234 1535

dr inż. Jarosław Suszek

p. 310 GF  22 234 5836

prof. dr hab. inż. Maciej Sypek

p. 135B GF  22 234 7977

dr Elżbieta Szerewicz

dr Krystyna Szumilin

dr inż. Paweł Szymański

117b GF 

dr inż. Wioleta Ślubowska-Walkusz

p. 708 Gmach Mechatroniki  22 234 8561

dr inż. Michał Świniarski

prof. dr hab. Renata Świrkowicz

dr inż. Angelika Tefelska

dr inż. Dariusz Tefelski

p. 225B GF  22 234 7547

dr Andrzej Tunia

p. 713 Gmach Mechatroniki  22 234 8337

dr Leonard Tykarski

dr Marek Tylutki

p. 226C GF  22 234 7668

dr Tadeusz Tymosz

dr hab inż. Aleksander Urbaniak, prof. uczelni

p. 322 Gmach Mechatroniki  22 234 8214

dr hab Michał Urbański, prof. uczelni

p. 538, GIMiO  22 234 7872

prof. dr hab. Marek Wasiucionek

p. 137 GF; 714, 715 Gmach Mechatroniki  22 234 5330, 8539, 8758

mgr inż. Leszek Widomski

p. 225 GF  22 234 7547

dr hab. inż. Michał Wierzbicki

p. 140 GF  22 234 5230

mgr inż. Konrad Wilczyński

127c GF 

dr hab. inż. Michał Wilczyński

p. 103 GF  22 234 5471

prof. dr hab. Roland Wiśniewski

dr hab inż. Gabriel Wlazłowski, prof. uczelni

p. 226C GF  22 234 7668

dr inż. Bogdan Wnętrzewski

p. 714, 715 Gmach Mechatroniki  22 234 8539, 8758

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

p. 126 GF  22 234 5689

dr Krystyna Wosińska

p. 117B GF  22 234 5851

dr hab inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni

p. 129 Gmach Fizyki p. 324 Gmach Mechatroniki  22 234 7267, 22 234 8212

dr inż. Anna Wróblewska

p. 127C GF  22 234 7546

dr hab inż. Paweł Zabierowski, prof. uczelni

p. 326 Gmach Mechatroniki  22 234 8231

dr hab. Alfred Zagórski

dr inż. Krzysztof Zberecki

p. 103 GF  22 234 5471

prof. dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk

p. 117B GF  22 234 5851

prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek

p. 127 GF  22 234 7170

prof. dr hab. inż. Jan Jacek Żebrowski

p. 6 GF  22 234 7958

dr inż. Klaudia Żerańska

p. 127C GF  22 234 7546