Deklaracja dostępności

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.fizyka.pw.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-01-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Część obrazów nie ma opisu alternatywnego.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo.
 • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie) i linki wyróżnione tylko podkreśleniem.
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Brak opcji “wirtualnego spaceru”.
 • Osadzane filmy mogą nie mieć napisów (materiały są osadzane z różnych, także pozawydziałowych źródeł, na budowę których nie mamy wpływu).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 31 marca 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Napisz na adres www@fizyka.pw.edu.pl. W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanych treści, postaramy się zaproponować alternatywną formę dostępu.

Dostępność architektoniczna

Pobierz plik