Deklaracja dostępności

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.fizyka.pw.edu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2020-01-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Część obrazów nie ma opisu alternatywnego.
 • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu.
 • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo.
 • Niektóre elementy strony mogą nie wyświetlać się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.
 • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie) i linki wyróżnione tylko podkreśleniem.
 • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Brak opcji “wirtualnego spaceru”.
 • Osadzane filmy mogą nie mieć napisów (materiały są osadzane z różnych, także pozawydziałowych źródeł, na budowę których nie mamy wpływu).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 31 marca 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Napisz na adres www@fizyka.pw.edu.pl. W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanych treści, postaramy się zaproponować alternatywną formę dostępu.

Dostępność architektoniczna

Budynek Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa.

Budynek o układzie zbliżonym do kwadratu, z wewnętrznym dziedzińcem, z wyraźnym ryzalitem frontowym. Wejście dostępne to wejście główne od strony fontanny. Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się na parkingu przy południowej elewacji budynku w pobliżu Gmachu Elektrotechniki.

Wjazd oraz wejście na Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej możliwy jest przez 4 wejścia przez bramy nr I i II, w obu bramach zapewniony dostęp do budynku przez osoby z dysfunkcjami ruchu. Trasa dojścia od bram wejściowych jest zawężona przez parkujące samochody, słupki oraz stojaki na rowery. Orientację utrudnienia stosunkowo zawiła trasa chodników.

Główne drzwi wejściowe znajdują się w pobliżu przejścia dla pieszych między Gmachem Fizyki a skwerem z fontanną. Drzwi są dwuskrzydłowe, drewniane, przeszklone, ciężkie. Skrzydła są wąskie. Wjazd wózkiem możliwy zarówno z poziomu chodnika jak i jezdni, gdyż na tym odcinku jest obniżony chodnik. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz dwa poziomy „wieży”. Jest również jedna kondygnacja podziemna (piwnica). Kondygnacje 4, 5, 6 oraz piwnica nie są dostępne dla osób na wózkach.

W przedsionku są drzwi dwuskrzydłowe, analogiczne do drzwi wejściowych. Hol wejściowy z szatnią po prawej stronie. Za szatnią znajdują się 3 stopnie prowadzące do klatki schodowej i dalej do Audytorium Fizyki oraz na piętro II i wejście do Centralnego Laboratorium Fizyki. Schodami można dostać się aż III piętro. Schodów nie można ominąć, brak windy lub podnośnika. Po wejściu po prawej stronie jest czytnik legitymacji pracowniczych i studenckich oraz portiernia.

Toalety ogólnodostępne znajdują się na parterze za portiernią (przed wejściem do atrium). Toaleta męska po stronie lewej, damska po prawej. Do toalet wchodzi się przez przedsionek. W obydwu toaletach znajdują się kabiny z miskami ustępowymi wyposażone w jednostronne poręcze. W kabinie jest ograniczona przestrzeń manewrowa i jednostronny transfer. Brak jest systemu przyzywowego. Umywalki nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toalety te są przeznaczone dla wszystkich osób odwiedzających Wydział Fizyki.   

Na wprost za portiernią znajduje się atrium część główna budynku (tzw. Aula Gmachu Fizyki). W atrium znajdują się boczne klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne. W prawej klatce schodowej znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Windą można wjechać na kondygnacje 1, 2, 3.

Komunikacja wewnętrzna budynku odbywa się wokół centralnego dziedzińca i jest stosunkowo intuicyjna.

W gmachu głównym znajduje się winda w prawej klatce schodowej, pozwalającą na przejazd osoby na wózku. Nie jest to winda do celów ratunkowych. Windą można dojechać do kondygnacji 1, 2. Przycisk alarmowy służy do kontaktu ze służbami technicznymi wyłącznie w sytuacji, gdy winda zostanie zablokowana. Brak komunikatów głosowych w windzie. Występują oznaczenia w alfabecie Braille'a.