Zmarł prof. dr hab. Władysław Bogusz

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 października 2021 r.  w wieku 84 lat zmarł

Ś  P

prof. dr hab. Władysław Bogusz

 

Wybitny naukowiec, specjalista z zakresu joniki ciała stałego.
Autor monografii i podręczników, wychowawca wielu pokoleń fizyków.

Znakomity dydaktyk i nauczyciel akademicki.

Inspirował swoją postawą i wzbudzał szacunek.

Prawy i szlachetny człowiek.

Jego praca wniosła wielki wkład w dorobek Wydziału Fizyki PW

 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dziekan, Rada Wydziału, pracownicy i studenci
Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej

Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele pw. św. Ignacego Loyoli, ul. Wóycickiego 14A (Cm. Północny)
w czwartek 28.10.2021 o godz.10.00, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz miejscowy.

Wspomnienie o Profesorze Władysławie Boguszu

Profesor Władysław Bogusz urodził się w 1937 r. w Nowym Dworze.

Studiował fizykę techniczną na Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej. Tytuł mgr inż. fizyki technicznej uzyskał w roku 1961 i w tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Fizyki Ogólnej „D” Politechniki Warszawskiej.              Z uczelnią tą związał całą swoją działalność akademicką. W roku 1972 otrzymał stopień doktora nauk fizycznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Fizyki PW, a w roku 1983 stopień dr hab. nadany przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. W roku 1998 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

Profesor Bogusz odbył dwa długoterminowe staże naukowe: w Universite Paris-Sud, Orsay, Francja, w r. 1972 (8 miesięcy)  i w Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S.A. w 1979 (14 miesięcy).

Profesor Władysław Bogusz był badaczem z zakresu joniki ciała stałego, naukowcem  o światowej renomie. Jego wczesne badania naukowe dotyczyły kryształów jonowych, defektów punktowych i centrów barwnych w NaCl. Ta tematyka była też przedmiotem doktoratu i stażu naukowego we Francji. Jego późniejsze badania dotyczyły już materiałów o wysokim przewodnictwie jonowym - przewodników superjonowych (sodu, litu, tlenu), w kontekście ich zastosowania w urządzeniach do przetwarzania i magazynowania energii (ogniwa jonów litu, ogniwa paliwowe). Badania przewodników jonów: poliglinianów sodu (beta i beta bis aluminy) oraz galianu sodu były tematem jego stażu w U.S.A. i rozprawy habilitacyjnej. Profesor Bogusz zajmował się nie tylko otrzymywaniem i badaniem właściwości fizycznych przewodników superjonowych ale też rozwojem metod badania właściwości elektrycznych tych materiałów, zwłaszcza spektroskopii impedancyjnej.

Profesor Władysław Bogusz był znakomitym nauczycielem akademickim. Studentom Wydziału Fizyki PW w szczególności był znany jako wieloletni wykładowca Podstaw Fizyki, współautor podręcznika o tym samym tytule - świetny wykładowca, zawsze przyjazny i życzliwy studentom.

Profesor Władysław Bogusz wielce zasłużył się również dla rozwoju fizyki w Politechnice Warszawskiej – pełnił funkcję prodziekana Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Fizyki. Przez kilka kadencji pełnił też funkcję kierownika Zakładu Joniki Ciała Stałego Wydziału Fizyki. Za swoją działalność był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”

Profesor Władysław Bogusz miał zawsze bardzo ciepły i przyjazny stosunek do swoich współpracowników i uczniów. Pomagał i służył swoją radą i doświadczeniem, z którego ja również wiele skorzystałem, i za które jestem Mu bardzo wdzięczny. Dziękuję swojemu Przyjacielowi za wiele lat wspólnie prowadzonych prac na terenie „południowym” Instytutu  a później Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Franciszek Krok