Zjazd UNSCEAR z udziałem naszego badacza

Polska delegacja do UNSCEAR

Polska delegacja do UNSCEAR (Krzysztof Fornalski widoczny w drugim rzędzie, po prawej stronie)

Za nami 71. sesja UNSCEAR, Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego. Uczestniczył w niej dr hab. inż. Krzysztof Fornalski, który pełni rolę wiceprzewodniczącego polskiej delegacji.

Podczas sesji, która odbyła się w dniach 20-24 maja w wiedeńskiej siedzibie ONZ, komitet zaakceptował finalne wersje dwóch kolejnych raportów. Pierwszy z nich jest poświęcony wpływowi promieniowania jonizującego na powstawanie tzw. nowotworów wtórnych (np. po radioterapii), drugi zaś dotyczy ekspozycji ogółu ludności na promieniowanie tła. UNSCEAR wydaje swoje raporty średnio raz na dwa-trzy lata. Stają się one później naukową podstawą do tworzenia wytycznych m.in. przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (IAEA) czy Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP).

– Sporym sukcesem polskiej delegacji do UNSCEAR było wpisanie do przyszłych prac komitetu planów kolejnych raportów, w tym dotyczących modelowania biofizycznego związanego z wpływem promieniowania na organizmy. Tego typu modele są rozwijane między innymi na naszym wydziale – mówi dr hab. inż. Krzysztof Fornalski, który już drugi rok z rzędu reprezentuje Politechnikę Warszawską w gremium o największym znaczeniu dla nauk o promieniowaniu.

Dr Fornalski na co dzień prowadzi badania z zakresu podstaw fizycznych ochrony radiologicznej, jej indywidualizacji, wpływu niskich dawek promieniowania na zdrowie, modelowania odpowiedzi komórkowej na promieniowanie, a także badania zjawiska radiacyjnej odpowiedzi adaptacyjnej. Jako reprezentant Wydziału Fizyki PW oraz UNSCEAR wystąpił w roli prelegenta na tegorocznej konferencji Nuclear Energy in a Low-Carbon Future: Key Facts and Issues zorganizowanej w Pradze przez amerykański MIT oraz CATF (Clean Air Task Force).