W ostatnich dniach ubiegłego roku odeszło troje emerytowanych członków naszej społeczności akademickiej.

Z żalem żegnamy dr Joannę Hrabowską oraz dr. Janusza Mendla i dr. Bogdana Mendla.

30 grudnia zmarła nasza Koleżanka dr Joanna Hrabowska. Joanna potrafiła współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin fizyki i techniki. W latach dziewięćdziesiątych zorganizowała pracownię zastosowań optyki, która powstała w w wyniku współpracy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Politechniką Warszawską. W Instytucie Fizyki PW angażowała się w przygotowanie kolejnych wydań skryptu z fizyki.  Była Osobą niezwykle ciepłą i serdeczną. Do ostatnich chwil życia utrzymywała kontakty z licznym gronem przyjaciół z Wydziału.

Termin pogrzebu został zmieniony. Podamy tę informację w późniejszym terminie.

Kilka dni wcześniej zmarli nasi Koledzy z byłych Instytutów Fizyki i Matematyki na Wydziale FTiMS dr Janusz Mendel i  dr Bogdan Mendel autorzy i współautorzy bardzo ciekawych zbiorów zadań z fizyki.

Pogrzeb braci odbędzie się w piątek 7 stycznia na Wawrzyszewie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 11 w kościele św. Jana Kantego, ul. Krasińskiego 31.