Projekt OMINO zainteresował Chińczyków

Logotyp projektu OMINO

Reprezentanci Ambasady Chin w Warszawie odwiedzili Wydział Fizyki, by porozmawiać o głównych założeniach projektu OMINO koordynowanego przez prof. Janusza Hołysta.

Podczas spotkania, które odbyło się 25 marca, na wydziale gościli: Jiayi Cheng, Radca ds. Nauki i Technologii, Dejun Duan, Drugi Sekretarz, oraz Lin Li, Druga Sekretarz. Spotkanie odbyło się na prośbę Ambasady Chin i miało na celu poszerzenie współpracy między Wydziałem Fizyki PW i uniwersytetami chińskimi w dziedzinie zwalczania przeładowania informacyjnego. Przeprowadzone rozmowy pozwoliły na przedstawienie założeń projektu unijnego Overcoming Multilevel INformation Overload (OMINO) koordynowanego przez PW. Przedyskutowano m.in. efekty przeciążenia informacyjnego w Chinach, możliwości wspólnych prac naukowych w oparciu o środki unijne i programy badawcze z Chin. Chińczycy zadeklarowali szeroką pomoc w organizacji staży badawczych pracowników PW w zespołach Partnerów OMINO w Jiangsu University i Beihang University.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ze strony PW: prof. Janusz Hołyst (koordynator OMINO), dr Julian Sienkiewicz, Jolanta Sadowska oraz Grzegorz Robak i Patrycja Kluź, reprezentujący Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.