Praktycznie o magazynowaniu energii

Jedno ze stanowisk w laboratorium magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej

Jedno ze stanowisk w laboratorium magazynowania i przetwarzania energii elektrycznej

W Gmachu Mechatroniki powstała pracownia laboratoryjna z serią stanowisk do prowadzenia unikalnych eksperymentów dotyczących wytwarzania, magazynowania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych.

Pod koniec zeszłego roku informowaliśmy o powstającej na terenie kampusu południowego PW pracowni, tworzonej dzięki grantowi ENERGYEDULAB IDUB. Nowe laboratorium jest już gotowe, a studenci, doktoranci, ale również uczniowie i pracownicy firm będą już wkrótce mogli skorzystać z pięciu stanowisk przeznaczonych do:

  • badania paneli fotowoltaicznych (stanowisko wyposażone m.in. w mechanizm nadążania za pozycją Słońca oraz w kamerę obrazującą stopień zachmurzenia),
  • badania układów konwersji i zarządzana energią (stanowisko wyposażone w regulatory ładowania, mikrofalowniki oraz przekształtnik dwukierunkowy AC/DC o mocy 4kW; zastosowane rozwiązanie umożliwia realizację dowolnych programów zarządzania energią, w tym opartych na sztucznej inteligencji),
  • badania magazynów energii i pakietów ogniw, prezentujące zarówno sposoby zarządzania ogniwami, jak i monitorowania ich kondycji,
  • badania komponentów technologii magazynowania (baterie Li-ion i superkondensatory) służące do charakterystyki komercyjnych ogniw z wykorzystaniem metod stało- i zmiennoprądowych,
  • badania pomp ciepła pracujących w różnych trybach (woda-woda, woda-powietrze, powietrze-powietrze), umożliwiające bieżącą analizę danych.

Utworzone stanowiska umożliwiają przeprowadzanie różnorodnych eksperymentów, a zakres przygotowanych zajęć dydaktycznych pozwala na współpracę między różnymi wydziałami i obejmuje swoją tematyką m.in. fizykę ciała stałego, elektrochemię, elektroenergetykę, informatykę oraz automatykę i elektronikę.

– Głównym założeniem projektu było stworzenie interdyscyplinarnych zajęć, w tym przedmiotów obieralnych – mówi dr inż. Anna Kalbarczyk. – Stworzyliśmy skrypty, zawierające propozycje ćwiczeń do wykonania na stanowiskach, ale nie zamykamy się na inne pomysły. Zakupiony sprzęt daje nam wiele możliwości do współpracy w projektach edukacyjnych i naukowych.

 

Grant ENERGYEDULAB IDUB zrealizowali: dr inż. Anna Kalbarczyk, dr hab. inż. Michał Marzantowicz, prof. PW; inż. Przemysław Wacławik

Informacja o dofinansowaniu z programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Tworzenie nowego laboratorium wsparły firmy:

Logotypy firm wspierających projekt

źródło: badawcza.pw.edu.pl