Specjalny numer czasopisma "Universe" na temat zderzeń ciężkich jonów

Dr hab. Hanna Zbroszczyk, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Universe (70 pkt, IF 1.752) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru „Heavy Ions”. Termin nadsyłana artykułów 31 grudnia 2021.

Szanowni Koledzy,

Wyniki blisko trzech dekad badań relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów, a w szczególności dekady związanej z wykorzystaniem największych akceleratorów: LHC w CERN i RHIC w BNL doprowadziły do powstania nowego stanu materii, opisywanego kwarkowymi stopniami swobody, czyli najmniejszymi, a zarazem niepodzielnymi składnikami materii. Dotychczas uzyskane wyniki dotyczą warunków dla wysokich temperatur i niskich wartości gęstości barionów, kiedy proporcje barionów i antybarionów są prawie identyczne. Przy mniejszych energiach zderzeń cząstek elementarnych i ciężkich jonów możliwe jest badanie właściwości materii o niższej temperaturze i wyższych wartościach potencjału barionowego. Dziś ekscytujące jest badanie diagramu fazowego chromodynamiki kwantowej w dotychczas niezbadanych regionach związanych z jednym z najgorętszych ostatnio tematów związanych z przejściem fazowym między gazem hadronowym a plazmą kwarkowo-gluonową oraz istnieniem hipotetycznego punktem krytycznym. Zrozumienie diagramu fazowego chromodynamiki kwantowej jest jednym z najważniejszych celów relatywistycznej fizyki ciężkich jonów. Zaproponowano kilka metod badania przejścia fazowego pierwszego rzędu między gazem hadronowym a plazmą kwarkowo-gluonową i/lub znalezienia możliwej lokalizacji punktu krytycznego; jednym z nich są korelacje i fluktuacje cząstek.

 

Prof. Hanna Paulina Zbroszczyk

Redaktor gościnny

 

Informacje o przesłaniu rękopisu

Manuskrypty należy przesyłać online pod adresem www.mdpi.com, rejestrując się i logując na tej stronie. Po zarejestrowaniu należy przejść do formularza zgłoszeniowego. Manuskrypty można nadsyłać do terminu 31 grudnia 2021 r.. Wszystkie artykuły będą recenzowane. Zaakceptowane artykuły będą publikowane w czasopiśmie i zostaną umieszczone na stronie internetowej. Zapraszamy do zgłoszeń artykułów naukowych, artykułów przeglądowych oraz krótkich komunikatów. Tytuł i krótkie streszczenie (ok. 100 słów) można przesłać do Redakcji w celu ogłoszenia na stronie.

 

https://www.mdpi.com/journal/universe/special_issues/Heavy-Ion